VŠEOBECNÝ KONTAKT
OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA HOSPITALIZÁCIU
KONZULTÁCIE S LEKÁROM (streda, štvrtok: 14-16 hod.)

KONTAKTY AMBULANCIÍ

INTERNÁ
AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

GERIATRICKÁ 
AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE
DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

KONTAKTY ODDELENÍ

ODDLENIE DLHODOBO CHORÝCH

+421 33 533 10 87
ldch@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

REHABILITAČNÉ
CENTRUM

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec 920 01
Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec 920 01
rehabilitacna nemocnica hlohovec

Fakturačné údaje

Rehabilitačná nemocnica Hlohovec, s.r.o.

Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec

IČO: 51 901 366
DIČ: 2120831988
Bankové spojenie – IBAN:
SK08 1100 0000 0029 4907 6713

KONTAKTY

INTERNÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

GERIATRICKÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ODDLENIE DLHODOBO CHORÝCH

+421 910 105 906
+421 33 533 10 87
ldch@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk