VŠEOBECNÝ KONTAKT
Kontakt na prízemie
Kontakt na 1. poschodie
Kontakt na 2. poschodie
OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA HOSPITALIZÁCIU
KONZULTÁCIE S LEKÁROM (streda, štvrtok: 14-16 hod.)

KONTAKTY AMBULANCIÍ

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE
DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

KONTAKTY ODDELENÍ

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

REHABILITAČNÉ
CENTRUM

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec 920 01
Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec 920 01
rehabilitacna nemocnica hlohovec

Fakturačné údaje

Rehabilitačná nemocnica Hlohovec, s.r.o.

Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec

IČO: 51 901 366
DIČ: 2120831988
Bankové spojenie – IBAN:
SK08 1100 0000 0029 4907 6713

KONTAKTY

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906)
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk