interna ambulancia
REHABILIAČNÉ CENTRUM

Ordinačné hodiny

PONDELOK

Zatvorené

UTOROK

Zatvorené

STREDA

Zatvorené

ŠTVRTOK

Zatvorené

PIATOK

Zatvorené

SOBOTA

Zatvorené

NEDEĽA

Zatvorené

Registrovaní aj neregistrovaní pacienti.

Záujemcovia o očkovanie (od 18 rokov vrátane) prvou, druhou i treťou dávkou, ktorí sú registrovaní v systéme NCZI, budú uprednostnení. V ambulancii však vybavia aj neregistrovaných.

Na očkovanie je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca, COVID-pass (ak ho už máte) a v ideálnom prípade aj vopred vyplnené tlačivá (Anamnestický dotazník a Informovaný súhlas pre očkovanie).

Pre záujemcov o očkovanie spustila Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o, vakcinačné centrum.

Na zabezpečenie plynulého chodu očkovania je potrebné, aby osoby, ktoré majú byť očkované si so sebou priniesli predvyplnené dokumenty:

Dotazník – Anamnestické otázky

Tlačivo vo formáte pdf 

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta 

Tlačivo vo formáte pdf

KONTAKTY

INTERNÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

GERIATRICKÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ODDLENIE DLHODOBO CHORÝCH

+421 910 105 906
+421 33 533 10 87
ldch@mphc.sk

REHABILITAČNÉ CENTRUM

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

+421 910 510 907
dana.malcekova@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk