rehabilitacne oddelenie

LEKÁR

MUDr. František Manca
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

Príjem na oddelenie

PONDELOK

07:30 - 15:30

UTOROK

07:30 - 15:30

STREDA

07:30 - 15:30

ŠTVRTOK

07:30 - 15:30

PIATOK

bez príjmov

Príjmy vykonávame v Pondelok, Utorok, Stredu a Štvrtok.

Rehabilitačné centrum Hlohovec je postavené po vzore moderných nemocníc 21. storočia (predovšetkým nových nemocníc v Holandsku), s konceptom tzv. plávajúcich lôžok.

Okrem organizácie starostlivosti moderným štýlom je dôležitá aj jej maximálna kontinuita, naše zariadenie preto disponuje možnosťou pokračovať v liečbe pacientov v ambulancií FBLR aj po štandardnej (poisťovňou plne hradenej) dobe rehabilitácie.

REHABILITAČNÁ NEMOCNICA HLOHOVEC

OBJEDNAJTE SA ONLINE

alebo +421 911 997 509

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode (CMP)

Prehľad pre záujemcov o rehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode. Náklady 1 ošetrovacieho dňa v našom najmodernejšom rehabilitačnom zariadení s plným nadštandardom o plným portfóliom rehabilitačných procedúr sú 125 EUR.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Čiastka hradená z Verejného zdravotného poistenia za 1 ošetrovací deň — 95 €
 • Možnosť hospitalizácie v zariadení — Priamy preklad z akútneho nemocničného lôžka alebo z domu do 12 mesiacov po CMP
 • Maximálna doba hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení v našom zariadení — 60 dní
 • Možnosť predĺženia hospitalizácie v zariadení — ÁNO — Prechodom do režimu "Dom ošetrovateľskej starosltivosti" dodatočných max. 60 dní
Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Čiastka hradená z Verejného zdravotného poistenia za 1 ošetrovací deň — 115 €
 • Možnosť hospitalizácie v zariadení — Len priamy preklad z akútneho nemocničného lôžka
 • Maximálna doba hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení v našom zariadení — 14 —49 dní v závislosti od zlepšovania stavu pacienta
 • Možnosť predĺženia hospitalizácie v zariadení — ÁNO — Prechodom do režimu "Dom ošetrovateľskej starosltivosti" dodatočných max. 60 dní
Union zdravotná poisťovňa
 • Čiastka hradená z Verejného zdravotného poistenia za 1 ošetrovací deň — 89 €
 • Možnosť hospitalizácie v zariadení — Priamy preklad z akútneho nemocničného lôžka alebo z domu do 6 mesiacov po CMP
 • Maximálna doba hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení v našom zariadení — 21 — 60 dní
 • Možnosť predĺženia hospitalizácie v zariadení — ÁNO — Prechodom do režimu "Dom ošetrovateľskej starosltivosti" dodatočných max. 60 dní

Rehabilitácia po implantácií veľkých kĺbov

(TEP – totálnej endoprotéze)

Prehľad pre záujemcov o rehabilitáciu po implementácií umelého kĺbu (TEP – totálnej endoprotéze). Náklady 1 ošetrovacieho dňa v našom najmodernejšom rehabilitačnom zariadení s plným nadštandardom o plným portfóliom rehabilitačných procedúr sú 110 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Čiastka hradená z Verejného zdravotného poistenia za 1 ošetrovací deň — 95 €
 • Možnosť hospitalizácie v zariadení — Priamy preklad z akútneho nemocničného lôžka alebo z domu do 12 mesiacov po TEP
 • Maximálna doba hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení v našom zariadení — 60 dní
 • Možnosť predĺženia hospitalizácie v zariadení — ÁNO — Prechodom do režimu "Dom ošetrovateľskej starosltivosti" dodatočných max. 60 dní
Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Čiastka hradená z Verejného zdravotného poistenia za 1 ošetrovací deň — 90 €
 • Možnosť hospitalizácie v zariadení — Priamy preklad z akútneho nemocničného lôžka alebo z domu do 12 mesiacov po TEP
 • Maximálna doba hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení v našom zariadení — 14 dní v závislosti od zlepšovania stavu pacienta
 • Možnosť predĺženia hospitalizácie v zariadení — ÁNO — Prechodom do režimu "Dom ošetrovateľskej starosltivosti" dodatočných max. 60 dní
Union zdravotná poisťovňa
 • Čiastka hradená z Verejného zdravotného poistenia za 1 ošetrovací deň — NIE
 • Možnosť hospitalizácie v zariadení — NIE
 • Maximálna doba hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení v našom zariadení — NIE
 • Možnosť predĺženia hospitalizácie v zariadení — NIE 
REHABILITAČNÁ NEMOCNICA HLOHOVEC

OBJEDNAJTE SA ONLINE

alebo +421 911 997 509

KONTAKTY

INTERNÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

GERIATRICKÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ODDLENIE DLHODOBO CHORÝCH

+421 910 105 906
+421 33 533 10 87
ldch@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk