interna ambulancia

PRIMÁRKA ODDELENIA

MUDr. Mária Čechová, PhD.
Sestra: Mgr. Vejčíková Katarína

Ordinačné hodiny

PONDELOK

Zatvorené

UTOROK

07:30 - 11:30

STREDA

Zatvorené

ŠTVRTOK

7:30 - 11:30

PIATOK

Zatvorené

SOBOTA

Zatvorené

NEDEĽA

Zatvorené

Poskytuje komplexnú zdravotnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb.

Je to najmä prevencia, včasná a správna diagnostika, liečba, určenie prognózy, možné komplikácie a ich následky.

KONTAKTY

INTERNÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

GERIATRICKÁ AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
ambulancia@mphc.sk

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906)
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ODDLENIE DLHODOBO CHORÝCH

+421 910 105 906
+421 33 533 10 87
ldch@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk