KONTAKT NA ODDELENIE

REHABILIAČNÉ CENTRUM

Ordinačné hodiny

PONDELOK

07:30 - 11:30

UTOROK

07:30 - 11:30

STREDA

07:30 - 11:30

ŠTVRTOK

09:00 - 17:00

PIATOK

09:00 - 17:00

Pracovníci oddelenia zabezpečujú uspokojovanie bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb podľa platných štandardov. V ošetrovateľskej činnosti, v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov, úzko spolupracujú s rodinou pacientov, so sociálnou a diétnou sestrou. Súčasťou činnosti je edukácia príbuzných resp. ich domácich opatrovateľov našich pacientov v ošetrovateľskej technike a v používaní kompenzačných pomôcok. Po ukončení hospitalizácie informujeme o možnostiach ďalších foriem pokračujúcej starostlivosti.

Snažíme sa vyhovieť požiadavkám našich pacientov i rodiny a okrem poskytnutia zdravotnej starostlivosti im vytvárame príjemnú atmosféru v zložitom období ich života.

Lôžková časť úzko spolupracuje s geriatrickou a internou ambulanciou.

Prijímací proces pacientov

Pacientov prijímame z domáceho prostredia z ambulantnej liečby na základe odporučenia praktického lekára, alebo lekára špecialistu, cestou našej príjmovej internej ambulancie. Do liečebne je možný i preklad pacienta z akútnych oddelení rajónnych nemocníc a to v prípade, že pacient už nevyžaduje akútnu hospitalizáciu s liečbou a diagnostikou, ale pokračovanie v chronickej liečbe, na základe odporučenia ošetrujúceho lekára, po konzultácii s primárom liečebne, v závislosti od kapacitných možností.
Všeobecná zdravotná poisťovňa

Túto zdravotnú starostivosť poisťovňa u nás hradí.

Dôvera zdravotná poisťovňa

Túto zdravotnú starostivosť poisťovňa u nás hradí.

Union zdravotná poisťovňa

Túto zdravotnú starostivosť poisťovňa u nás hradí, musí však trvať minimálne 21 dní.

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu

  • občiansky preukaz a preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu a odporučenie na hospitalizáciu
    (ak pacient prichádza od všeobecného lekára)
  • veci osobnej hygieny, domácu obuv, župan
  • pyžamo a bielizeň
  • lieky, ktoré pacient dlhodobo užíva

Čo nebrať na hospitalizáciu

  • cennosti a väčší objem peňazí
  • chemické látky, narkotiká, zbrane
KONTAKTY

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906)
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk