OBJEDNÁVANIE A PRÍJEM PACIENTOV

Na rehabilitáciu prijímame pacientov s nasledovnými diagnózami:
– Pacienti po cievnej mozgovej príhode nie staršej ako 1 rok
– Pacienti po výmene kolenných kĺbov a bedrových kĺbov nie starších ako 1 týždeň
– Pacienti po úrazoch s implementáciou kovového materiálu
– Pacienti po operáciach chrbtice, panvy, miechy
– Pacienti po úrazových amputáciach DK
– Pacienti po polytraumách a úrazoch mozgu
Kontraindikácie na príjem:
 • Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenie – kardiopulomálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy
 • Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení
 • Akútne infekčné ochorenia, febrílne stavy a zápalové syndrómy
 • Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS)
 • Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca
 • Akútne psychózy a duśevné poruchy Alzheimerova demencia v pokročilejšom štádiu ochorenia
 • Bezvedomie
 • Vigilná kóma
 • Tracheostómia s kanylou, NGS, PEG
 • Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami
 • Dekubity
 • Extrémna obezita
 • Infekčné ochorenie + séropozitiva: syphilis, HIV, Hepatitída B, C
 • Anémia s Hb pod 100 g/liter
 • Syndróm závislosti na alkohole

Podmienkou príjmu je odoslanie prepúštacej správy (ak je pacient doma) alebo predbežnej prepúšťacej správy (ak je pacient v nemocnici) na e-mail fyzio@mphc.sk, kde Vašu žiadosť zhodnotí lekár a odpovie do 3 pracovných dní.

Ak pacient nemá žiadnu z menovaných diagnóz, ale má rehabilitačný potenciál poskytujeme program LDCH s úhradou 20€ / deň za rehabilitácie, kde podmienkou je odoslanie prepúšťacej správy (ak je pacient doma) alebo predbežnej prepúšťacej správy  (ak je pacient v nemocnici) na e-mail fyzio@mphc.sk, kde Vašu žiadosť zhodnotí lekár a odpovie do 3 pracovných dní.

Telefónne kontakty pre objednávanie: +421 910 510 907, +421 911 997 509

 

KONTAKTY

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906)
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk